• Plany zajęćSzkoła zaocznaDokumenty i druki do pobrania

  Dołącz do CKZiU

  Stacja kontroli pojazdów

  • Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów (SKP):

   Poniedziałek - Piątek
   8:00 - 15:00
   Sobota
   8:00 - 13:00

   W naszej placówce posiadamy dobrze wyposażoną stację kontroli pojazdów. Na tej stacji dokonywane są badania techniczne i przeglądy okresowe pojazdów, a uczniowie nabywają nowych umiejętności i doświadczenia w pracy diagnosty i mechanika samochodowego.

   Stacja kontroli pojazdów

   CZYTAJ WIĘCEJ

  Nasze certyfikaty

  Uważaj na dopalacze

  • Dopalacze

   CZYTAJ WIĘCEJ

 • O placówce

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XX/174/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z września 2012 roku.

  • Organem prowadzącym Centrum jest powiat żuromiński.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

  W skład Centrum wchodzą:

  1) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie w skład którego wchodzą szkoły:
  a. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie;
  b. Szkoła Policealna kształcąca w zawodach technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia w dwuletnim cyklu nauczania oraz technik bezpieczeństwa i higieny prac y w półtorarocznym cyklu nauczania
  2) Centrum Kształcenia Zawodowego w Żurominie.

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie zwane dalej CKU prowadzi kształcenie w szkołach dla dorosłych, CKU może również prowadzić kształcenia w formach pozaszkolnych;

  Do zadań CKU należy:

  • przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego uwzględniającej potrzeby i warunki rynku pracy oraz umożliwiającej przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
  • opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
  • gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez CKU;
  • CKU może współpracować z innymi organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.

  Nadrzędnym celem Centrum jest:

  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
  • organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
  • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
  • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
  • przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone