• Plany zajęćSzkoła zaocznaDokumenty i druki do pobrania

  Dołącz do CKZiU

  Stacja kontroli pojazdów

  • Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów (SKP):

   Poniedziałek - Piątek
   8:00 - 15:00
   Sobota
   8:00 - 13:00

   W naszej placówce posiadamy dobrze wyposażoną stację kontroli pojazdów. Na tej stacji dokonywane są badania techniczne i przeglądy okresowe pojazdów, a uczniowie nabywają nowych umiejętności i doświadczenia w pracy diagnosty i mechanika samochodowego.

   Stacja kontroli pojazdów

   CZYTAJ WIĘCEJ

  Nasze certyfikaty

  Uważaj na dopalacze

  • Dopalacze

   CZYTAJ WIĘCEJ

 • Kursy kwalifikacyjne

  Kursy przygotowujące do matury

  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
  Matura to etap końcowy nauki w szkole średniej. Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz planować swoją dalszą edukację. Matura jest teraz egzaminem wstępnym na studia, dlatego otwiera ona przed tobą nowe drogi. Którą z tych dróg wybierzesz zależy od ciebie.
  Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna).

  Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości:
  1. Zastanów się jakich przedmiotów najchętniej się uczysz. Odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz się pewniej ucząc się języka polskiego i historii, czy wolisz matematykę, fizykę czy chemię.
  2. Wybierz w liceum ogólnokształcącym lubiane przez Ciebie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

  Kurs kompetencji ogólnych

  Kurs kompetencji ogólnych jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

  Absolwent kursu kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznych egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  Osoba, która zda egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych niżej uzyskuje tym samym potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

  Plan nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej:
  a) język polski – 160 godzin,
  b) język obcy nowożytny – 130 godzin,
  c) historia – 60 godzin,
  d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin,
  e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin,
  f) geografia – 30 godzin,
  g) biologia – 30 godzin,
  h) chemia – 30 godzin,
  i) fizyka – 30 godzin,
  j) matematyka – 130 godzin,
  k) informatyka – 30 godzin.

  Kursy kompetencji ogólnych mogą się także odbywać dla liceum ogólnokształcącego i Gimnazjum z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka)

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone