leer
Erfurt live Header8
Strona główna
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU w Żurominie PDF Drukuj E-mail

===   INFORMACJA   ===

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLAS I LO, II LO, II PL

EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14:00

EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 15:00 

I LO

II LO  

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

08.06.2015

09.06.2015

Język polski

08.06.2015

09.06.2015

Matematyka

09.06.2015

10.06.2015

Matematyka

09.06.2015

10.06.2015

Język angielski

10.06.2015

11.06.2015

Język niemiecki 

10.06.2015

11.06.2015

Biologia

 

08.06.2015

Historia

 

08.06.2015

WOS

 

08.06.2015

Przyroda

 

09.06.2015

Informatyka

 

08.06.2015

 

 

 

Fizyka

 

09.06.2015

 

 

 

Chemia

 

09.06.2015

 

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

10.06.2015

 

 

 

Historia

 

11.06.2015

 

 

 

Geografia

 

11.06.2015

 

 

 

 

II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Wykonywanie pracy biurowej

08.06.2015

09.06.2015

Język angielski

09.06.2015

10.06.2015

Podstawy prawa cywilnego

10.06.2015

11.06.2015

Podstawy prawa pracy

 

11.06.2015

Podstawy prawa administracyjnego

 

08.06.2015

Postępowanie w administracji

 

08.06.2015

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

09.06.2015

  

 


            TARGI PRACY I EDUKACJI ŻUROMIN 2015

W dniu 9 kwietnia 2015r. przedstawiciele CKZiU Żuromin promowali placówkę na Targach Pracy i Edukacji ... kliknij aby przeczytać więcej .


Kliknij w link: PLAN ZAJĘĆ SZKOŁA ZAOCZNA 


NOWE PODANIA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2015/2016:

- Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly

- WNIOSEK_O_PRZYJECIE_NA_KWALIFIKACYJNY_KURS_ZAWODOWY


Najnowszy kierunek który będzie uruchomiony w nowym roku szkolnym 2015/2016  w kształceniu ustawicznym to:

Opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ...więcej kliknij


        Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XX/174/12 rady powiatu żuromińskiego z września 2012 roku.

Organem prowadzącym Centrum jest powiat żuromiński.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

W skład Centrum wchodzą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie w skład którego wchodzą szkoły:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie;
Technikum dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik handlowiec;
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik mechanik.
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żurominie, która kształci w zawodzie technik administracji, w dwuletnim cyklu nauczania;
Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie;
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie;

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie zwane dalej CKU prowadzi kształcenie w szkoła dla dorosłych;
CKU może prowadzić kształcenia w formach pozaszkolnych;

Do zadań CKU należy:

- przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego uwzględniającej potrzeby i warunki rynku pracy oraz umożliwiającej przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
- opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
- gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez CKU;
- CKU może współpracować z innymi organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

-kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
-organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
-organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
-przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
-przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.


 KONTAKT
CKZiU Żuromin
ul. Lidzbarska 27C
tel/fax 23 657 24 18
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

 
Dodaj do ulubionych
 
 
Kursy kwalifikacyjne
Kursy kwalifikacyjne
Sprzedawca
Ślusarz
Mechanik pojazdów sam.
Elektromechanik poj. sam.
Technik handlowiec
Kursy
Kursy przygot. do matury
Kurs kompetencji ogólnych
Dzisiaj mamy:
28 Maja 2015
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrócimir
Do końca roku zostało 218 dni.
Odwiedziło nas

gości
OnLine
Odwiedza nas 14 gości
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten