leer
Erfurt live Header8
Strona główna
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU w Żurominie PDF Drukuj E-mail
Image 

Dyrektor CKZiU zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych
w dniu 20.01.2017r. Piątek o godzinie 15.00

                                                                                                                        Z poważaniem: Dyrektor/ Administrator


Kliknij w link: PLAN ZAJĘĆ SZKOŁA ZAOCZNA

 

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH   DLA KLASY  I LO, II LO, III LOA, III LOB, I PL

 EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 14:00

 EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 15:00

I LO

II LO 

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

16.01.2017

17.01.2017

Matematyka

16.01.2017

17.01.2017

Matematyka

17.01.2017

18.01.2017

Język niemiecki

17.01.2017

18.01.2017

Język niemiecki

18.01.2017

19.01.2017

Język polski

18.01.2017

16.01.2017

Historia

 

16.01.2017

Historia

 

16.01.2017

Biologia

 

16.01.2016

Przyroda

 

17.01.2016

Chemia

16.01.2017

 

 

 

 

Fizyka

 

18.01.2017

 

 

 

Podstawy

przedsieborczości

 

17.01.2017

 

 

 

Informatyka

 

18.01.2017

 

 

 

WOS

 

19.01.2017

 

 

 

Geografia

 

19.01.2017

 

 

 

 

III LO B

 III LOA 

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

16.01.2017

17.01.2017

Język angielski

16.01.2017

17.01.2017

Język angielski

17.01.2017

16.01.2017

Matematyka

17.01.2017

18.01.2017

Matematyka

18.01.2017

17.01.2017

Język polski

18.01.2017

16.01.2017

Historia

 

16.01.2017

Historia

 

16.01.2017

Przyroda

 

18.01.2016

Przyroda

 

17.01.2016

 

I PL 

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

16.01.2017

17.01.2017

Podstawy prawa cywilnego

17.01.2017

18.01.2017

Postępowanie w administracji

18.01.2017

17.01.2017

Podstawy prawa administracyjnego

 

17.01.2017

Podstawy prawa pracy

 

18.01.2016

Podstawy finansów publicznych

 

16.01.2017

Działalność gospodarcza
w jednostce organizacyjnej

 

16.01.2017

Wykonywanie pracy biurowej

 

16.01.2017

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja planu 05.01.2017r.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Bardzo nam zależy, aby informacja na jej temat trafiła do możliwie najszerszej grupy odbiorców..

Dlatego też uprzejmie proszę, abyście wspomogli nas Państwo w upowszechnieniu tej informacji.

 Zależy nam także, aby pojawiła się ona w szkołach i na stronach internetowych szkół i samorządów.

Treść informacji znajdziecie tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 DOPALACZE

Gdzie szukać POMOCY!!!

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej 


        Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XX/174/12 rady powiatu żuromińskiego z września 2012 roku.

Organem prowadzącym Centrum jest powiat żuromiński.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

W skład Centrum wchodzą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie w skład którego wchodzą szkoły:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie;
Technikum dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik handlowiec;
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik mechanik.
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żurominie, która kształci w zawodzie technik administracji, w dwuletnim cyklu nauczania;
Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie;
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie;

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie zwane dalej CKU prowadzi kształcenie w szkoła dla dorosłych;
CKU może prowadzić kształcenia w formach pozaszkolnych;

Do zadań CKU należy:

- przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego uwzględniającej potrzeby i warunki rynku pracy oraz umożliwiającej przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
- opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
- gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez CKU;
- CKU może współpracować z innymi organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

-kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
-organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
-organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
-przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
-przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.


 KONTAKT
CKZiU Żuromin
ul. Lidzbarska 27C
tel/fax 23 657 24 18
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 

 
Dodaj do ulubionych
 
 
Kursy kwalifikacyjne
Kursy kwalifikacyjne
Sprzedawca
Ślusarz
Mechanik pojazdów sam.
Elektromechanik poj. sam.
Technik handlowiec
Kursy
Kursy przygot. do matury
Kurs kompetencji ogólnych
Dzisiaj mamy:
18 Stycznia 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Bogumił, Jaropełk,
Krystyna, Liberata,
Małgorzata, Piotr,
Pryska
Do końca roku zostało 348 dni.
Odwiedziło nas

gości
OnLine
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten